Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Ομάδες μαθημάτων Γυμνασίου

Ομάδες μαθημάτων Γυμνασίου

ΟΜΑΔΑ Α΄

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Γλωσσική Διδασκαλία
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
  • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
 • Ιστορία
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Βιολογία
 • Αγγλικά

ΟΜΑΔΑ Β΄

 • Γεωγραφία
 • Χημεία
 • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 • Θρησκευτικά
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Τεχνολογία – Πληροφορική
 • Οικιακή Οικονομία

ΟΜΑΔΑ Γ΄

 • Μουσική-Καλλιτεχνικά
 • Φυσική Αγωγή