Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου:

Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα

Τάξεις

Α

Β

Γ

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

3

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

1

1

1

Γεωγραφία

1

2

-

Ιστορία

2

2

2

Θρησκευτικά

2

2

2

Αγγλικά

2

2

2

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά / Γερμανικά)

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

-

-

3

Οικιακή Οικονομία

1

-

-

Φυσική Αγωγή

2

2

2

Τεχνολογία και Πληροφορική

Τεχνολογία

1

1

1

Πληροφορική

2

1

1

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

Μουσική

1

1

1

Καλλιτεχνικά

1

1

1

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

1

1

1

Σύνολο ωρών

33

33

34